ZPWiK, Zabrze. Projekt przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji

Tematem projektu opracowanego dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji była przedbudowa instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w budynku administracji oraz w laboratorium.

Zakres projektu obejmował:

  • wentylację i klimatyzację sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych, kuchni i jadalni w budynku administracji
  • wentylację i klimatyzację budynku laboratorium