Szkoła Jak Dom, Katowice. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

Pod nazwą “Szkoła Jak Dom” w Katowicach działa zespół prywatnych placówek edukacyjnych, od przedszkola po szkołę podstawową. Dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie starego budynku szkoły opracowaliśmy projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznej instalacji wentylacyjnej, wraz ze źródłem ciepła central wentylacyjnych.

Zakres projektu obejmował:

  • wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła dla sal przedszkolnych i szkolnych, pomieszczeń technicznych i sanitarnych
  • układy grzewcze dla central wentylacyjnych w układzie VRF