Stacje paliw BP : MOP Sitno i MOP Wysoka – Wschód. Projekt instalacji sanitarnych

Przedmiotem opracowania były instalacje sanitarne dla budynków stacji paliw BP na obszarze miejsc obsługi podróżnych – MOP Sitno i MOP Wysoka – Wschód przy drodze ekspresowej S3. W zakresie opracowania mieściły się projekty:

  • instalacji pomp ciepła wraz z dolnym źródła ciepła (odwierty pionowe)
  • węzła grzewczo – chłodniczego
  • instalacji centralnego ogrzewania
  • instalacji ciepła technologicznego
  • imstalacji wody lodowej
  • instalacji wentylacji