Pokoje z klimatem. Ekspozycja w Planetarium Śląskim

Pokoje z klimatem. Ekspozycja w Planetarium Śląskim.

Pokoje z klimatem to fragment stałej ekspozycji Śląskiego Parku Nauki, który powstał w ramach modernizacji Planetarium Śąskiego (projekt rozbudowy planetarium został przygotowany przez poznańską pracownię Consultor ). Jest to instalacja, która pozwala zwiedzającym porównać odczucia charakterystyczne dla różnych warunków klimatycznych, kształtowanych przez temperaturę oraz wilgotność powietrza.

W skład instalacji wchodzą 4 pokoje – dwa z klimatem gorącym i dwa z klimatem zimnym, a w każdym z dwóch pokoi powietrze jest suche lub wilgotne. Pozwala to gościom Planetarium odczuć całe spektrum warunków klimatycznych panujących na Ziemi.

Pokój z klimatem gorącym i wilgotnym
Temperatura: +35°C / Wilgotność : 95%
Pokój z klimatem gorącym i suchym Temperatura: +35°C / Wilgotność : 30%
Pokój z klimatem zimnym i suchym Temperatura: -5°C / Wilgotność : 30%
Pokój z klimatem zimnym i wilgotnym Temperatura: -5°C / Wilgotność : 95%

Projekt

Box mieszczący 4 pokoje został zbudowany z perforowanej blachy aluminiowej, która stanowi osłonę dla części izolowanej termicznie. Każda ze stref – zimna oraz ciepła – posiada osobną przeszkloną śluzę. Do każdego z pokoi prowadzi osobne wejście ze śluzy, a pokoje o tych samych temperaturach są połączone ze sobą przejściem.

Konstrukcja nośna boxa została zlokalizowana od strony zewnętrznej ze względu na fizykę budowli, narażenie elementów na wilgoć oraz łatwość utrzymania czystości wewnątrz pokoi. Na stropie nad pokojami znajduje się przestrzeń techniczna dla instalacji i urządzeń zapewniających odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza – przestrzeń ta została obudowana demontowalnymi panelami z blachy cięto – ciagnionej.

Zakres opracowania

Zlecenie było realizowane w formule Design & Build – IMGN jest zarówno projektantem, jak i wykonawcą projektu w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji.

Zakres opracowania i wykonawstwa obejmował:

  • architekturę i układ funkcjonalny
  • konstrukcję obiektu
  • technologię
  • instalację wentylacyjną i technologiczną obiektu zlokalizowaną w sali ekspozycyjnej
  • instalacje chłodnicze – wody lodowej i freonową
  • instalację wodno-kanalizacyjną
  • instalację elektryczną dla obiektu i dla zasilania jednostek zewnętrznych (źródła chłodu)
  • układy sterowania

Grafikę oraz informację wizualną dla ekspozycji opracowały firmy KOPTON oraz WZORRO.

Dostępność

Pokoje z klimatem są dostosowane dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Do każdego z korytarzy prowadzi pochylnia, która ułatwia pokonanie progu, a w samych korytarzach i pokojach jest zapewniona odpowiednia przestrzeń manewrowa dla osób korzystających z wózków.

Wszystkie elementy ekspozycji w Planetarium opisane są w alfabecia Braille’a.

Pokoje z klimatem oddziałują przede wszystkim na zmysł dotyku. Ekspozycji towarzyszą również światło i dźwięk, jednak zaprojektowane są tak, by delikatnie wzmacniać odbiór klimatu, nie zwiększając przy tym dyskomfortu dla osób o większej wrażliwości na bodźce.

Instalację można zobaczyć w ramach zwiedzania ekspozycji Geofizyka w Planetarium Śląskim.