Nadzory

Nadzory

Zajmujemy się kompleksową koordynacją i nadzorem inwestycji. Dla naszych klientów prowadzimy:

 • nadzory autorskie
 • nadzory inwestorskie

Do tej pory przeprowadziliśmy m.in. następujące nadzory inwestorskie:

 • 2016 – 2018r. Nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych i HVAC dla zadania „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”
 • 2016 – 2018r. Prowadzenie nadzoru w zakresie instalacji sanitarnych dla zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych – Zespół Szkół Sportowych” w Dąbrowie Górniczej
 • 2015 – 2016r. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych dla zadania „Przebudowa z rozbudową obiektu mostowego nad rzeką Wisłą w ciągu drogi powiatowej 2642 S – ul. Bielska w Skoczowie w km 2+500”
 • 2012r. Budowa lokalnej obwodnicy Andrychowa, etap II, podetap II: od ul. Stefana Batorego do ul. Biała droga – pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sieciowych w branży sanitarnej
 • 2012r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sieciowych dla zadania “Budowa drogi S8 Syców – Kępno – Sieradz – A1”
 • 2011 – 2012r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sieciowych w branży sanitarnej w okresie zgłaszania wad i rozliczenia kontraktu dla zadania “Budowa autostrady płatnej A1 na odcinku od węzła Bełk (bez węzła) do węzła Świerklany km 534+785 – 548+897”
 • 2011r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sieciowych w branży sanitarnej dla zadania “Budowa obwodnicy zachodniej Kęt – etap i odcinek południowo -zachodni od km 0÷032,45 do km 1÷890,69”
 • 2010r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sieciowych w branży sanitarnej dla zadania “Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej s 5037 Gorzyce – Gorzyczki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
 • 2015 – 2016r. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych dla zadania “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 na odcinku od DK S-1 Węzeł Lotnisko do skrzyżowania drogi Wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w Pyrzowicach”