Stacje paliw BP : MOP Sitno i MOP Wysoka – Wschód. Projekt instalacji sanitarnych

Przedmiotem opracowania były instalacje sanitarne dla budynków stacji paliw BP na obszarze miejsc obsługi podróżnych – MOP Sitno i MOP Wysoka – Wschód przy drodze ekspresowej S3. W zakresie opracowania mieściły się projekty:

 • instalacji pomp ciepła wraz z dolnym źródła ciepła (odwierty pionowe)
 • węzła grzewczo – chłodniczego
 • instalacji centralnego ogrzewania
 • instalacji ciepła technologicznego
 • imstalacji wody lodowej
 • instalacji wentylacji

Urząd Marszałkowski, Katowice. Projekt instalacji klimatyzacji

Przedmiotem opracowania była instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego w Katowicach. Projekt był odpowiedzią na następujące oczekiwania użytkowników obiektu:

 • zapewnienie komfortu termicznego w pomieszczeniach
 • możliwość indywidulanej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach
 • możliwie bezawaryjna praca systemu
 • możliwość etapowania inwestycji
 • niskie koszty użytkowania
 • zachowanie wysokich standardów ekologicznych i energooszczędności

Budynki mieszkaniowo – usługowe, Katowice. Projekt instalacji sanitarnych

Zespół trójkondygnacyjnych budynków mieszkaniowych z lokalami usługowymi i parkingiem podziemnym mieści się w Katowicach – Panewnikach. Dla inwestycji opracowaliśmy projekty budowlane i wykonawcze następujących instalacji:

 • wentylacji mechanicznej
 • centralnego ogrzewania
 • wodociągowej wody szarej
 • wodociągowej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
 • wodociągowej przeciwpożarowej
 • kanalizacji sanitarnej
 • kanalizacji deszczowej

Beskid Sport Arena, Szczyrk. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

Przedmiotem opracowania była instalacja wentylacji oraz klimatyzacji dla budynku usługowo – technicznego, budowanego w ramach kompleksu Beskid Sport Arena – kolei górskiej na górę Beskid w Szczyrku.

Zakres projektu obejmował:

 • wentylację i klimatyzację sali restauracyjnej, kuchni i zaplecza
 • wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną części konferencyjnej, komercyjnej i pomieszczeń biurowych
 • wentylację wywiewną z pomieszczeń sanitarnych, magazynów i
 • pomieszczeń pomocniczych
 • instalację doprowadzenia czynnika do chłodnic rewersyjnych.

ZPWiK, Zabrze. Projekt przebudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji

Tematem projektu opracowanego dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji była przedbudowa instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w budynku administracji oraz w laboratorium.

Zakres projektu obejmował:

 • wentylację i klimatyzację sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych, kuchni i jadalni w budynku administracji
 • wentylację i klimatyzację budynku laboratorium

Szkoła Jak Dom, Katowice. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

Pod nazwą “Szkoła Jak Dom” w Katowicach działa zespół prywatnych placówek edukacyjnych, od przedszkola po szkołę podstawową. Dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie starego budynku szkoły opracowaliśmy projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznej instalacji wentylacyjnej, wraz ze źródłem ciepła central wentylacyjnych.

Zakres projektu obejmował:

 • wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła dla sal przedszkolnych i szkolnych, pomieszczeń technicznych i sanitarnych
 • układy grzewcze dla central wentylacyjnych w układzie VRF